logo

1.
Kapadokya sadece toprağıyla değil mikroklima özellikleriyle de ön planda oldu. Bu sayede,köklü bir geçmişe sahip Kapadokya bağları hem Kızılırmak’ın yumuşatıcı etkisini hem de 900 ile 950 metre arasındaki rakımın yaz serinliğini bir araya getiriyor. Yaz güneşini iyi alan bu bağlarda kalitesi yüksek üzümler yetiştiriliyor.
Terimler sözlüğü oluşturulmak istenirse bu metindeki terim anlamlı kelimelerden hangilerine sözlükte yer verilmelidir?
Doğru Cevap: "A" metre - mikroklima - rakım
Soru Açıklaması
2.
Bursa’da bir(1) eski cami avlusu,

Küçük şadırvanda şakırdayan su;
Orhan zamanından kalma bir(2) duvar...
Onunla bir(3) yaşta ihtiyar çınar
Eliyor dört yana sakin bir(4) günü.
Bu dizelerde numaralanmış kelimelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
3.
Gerçek dostluğun ne olduğunu bilirim, bildiğim için de - - - -
Bu cümlenin “özveri” anlamı taşıması için aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanması gerekir?
Doğru Cevap: "C" yeri geldiğinde kendi isteklerimden onun için vazgeçerim.
Soru Açıklaması
4.
(I) Anneannem sadece biz çocuklar için değil mahallenin büyükleri için de ayrı bir anlama sahipti. (II)Arka bahçede, hemen hemen her hafta cuma günleri yer ocağında pelit odunu ateşinde yufka ekmeği ve bazlamalar yapardı. (III) Kokusu gitmiştir diye tüm komşulara da dağıtırdı. (IV) Dumanı üstünde yufka ekmeği ve bazlamaları görünce komşuların yüzüne sıcak bir tebessüm yerleşirdi.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" III ve IV.
Soru Açıklaması
5.
Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması,dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından
kırk yıl sonra 1910’da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880’li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.
Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır?
Doğru Cevap: "B" Bisiklet, spor dışında da kullanılan bir araçtır.
Soru Açıklaması
6.
Anadolu toprağı Türkler yerleşmeden önce boş değildi. Anadolu toprağının özelliği şudur ki çok insan harman olmuştur bu topraklarda.Nice dil alışverişi, nice gül alışverişi, nice gönül alışverişi olmuştur. Doğudan, batıdan; İran halkı, Roma halkı kavuşmuşlardır ırmak boylarında, ovalarda, dağ eteklerinde. Almışlardır, vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu insanı insanlığın has gülüdür.
Bu metinde Anadolu’nun hangi özelliği vurgulanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Birçok kültürün buluşma noktası olması
Soru Açıklaması
7.
Çocuğa güzellik, insanlık duyguları ile ulus ve yurt sevgisi kazandırmada şiirin etkisi çok önemlidir. Ana dilini sevdirme ve onun zenginliğini tanıtmayı sağlar. Bir duygu, düşünce ve izlenimin sanatlı biçimde nasıl anlatılabileceğini öğretmesi bakımından da şiirin, çocukların eğitiminde büyük bir işlevi vardır.
Bu metinde şiirin aşağıdaki işlevlerinin hangisinden söz edilmemiştir?
Doğru Cevap: "B" Ezber gücünü artırması
Soru Açıklaması
8.
(I) “Denizineği” olarak bilinen manatiler, genellikle vakitlerini su altındaki bitki örtüsünde otlayarak geçirir. (II) Sıcak kıyıların sığ sularında yaşar. (III) Vücutlarını suyun üzerinde ilerletebilmek için kürek şeklindeki kuyruklarını yukarı, aşağı hareket ettirir. (IV) Hantal görünüşlerine rağmen manatiler, usta yüzücüdür.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Öyle ki saatte 25 km hızla bile yüzebilir.” cümlesinin getirilmesi en uygundur?
Doğru Cevap: "D" IV.
Soru Açıklaması
9.
Nasrettin Hoca eşeğinden düşer ve acıyla kıvranır. Başına toplananlar, “Hemen bir doktor çağırın!” diye bağrışırken Hoca, “Bana doktor değil, eşekten düşmüş birini bulun!” der. Buradan da anlaşılıyor ki - - - -
Bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır?
Doğru Cevap: "D" aynı duyguyu yaşayanlar birbirini daha iyi anlar.
Soru Açıklaması
10.
Evet, isterseniz bununla ilgili bir anımı paylaşayım. Jules Verne’in (Jul Vern) “Dünya’dan Ay’a Yolculuk” kitabı vardır. Hiç unutmuyorum, babam bana bu kitabı karne hediyesi olarakalmıştı. Sekiz yaşındaydım. Oradan Jules Verne’in adını silmişim, kendime yazar olarak koyduğum “Turna” ismini tükenmez kalemle yazmışım. Yani bu kitabı ben yazdım anlamında...İyi bir okurdum çocukken ve yazmaya da
hevesliydim anlayacağınız.
Bu metin aşağıdakilerden hangisine yanıt olarak söylenmiştir?
Doğru Cevap: "B" Çocukluğunuzda yazar olmaya yönelik bir isteğiniz var mıydı?
Soru Açıklaması
logo

11.
İnsanın yaşamını yönlendiren en büyük güç olmuştur söz ve sözcükler. Yaşam gerçeklerinin ayrımına varmayı, onlara karşı direnmeyi kazandırmış insanoğluna. Bunu şöyle belirtiyor Tolstoy: “Sözcüklere dökülebilen, onlarla biçimlendirilen gerçek; insan yaşamını besleyen,zenginleştirip güzelleştiren en büyük güçtür.”İnsanoğlunun yaşamı algılamasında, ona yeni boyutlar kazandırmasında söz ve sözcükler en temel öge olmuştur.
Bu metinde yazar, ana fikri desteklemek için aşağıdakilerden hangisine başvurmuştur?
Doğru Cevap: "D" Öne sürdüğü düşünceyi başkalarının görüşleriyle desteklemeye
Soru Açıklaması
12.
İhtiyarlar ne yaparlar? Başlarından geçenleri yazarlar. Ben de bunu yapıyorum. Yazmaya başladığımda 82 yaşındaydım. Bu işi tamamlamaya ömrüm yeter mi bilemem. Ama bunu deneyeceğim mutlaka. Çünkü belleksiz bir toplum olmamızı önlemek için herkesin yazmasını yararlı buluyorum. Köşedeki bakkal gördüklerini günü gününe kaydetse, sokağındaki evlerin nasıl apartmanlaştığını,orada oturanların ne gibi değişimlere uğradığını kronolojik bir şekilde anlatsa bunlar bile ilginç olur bana kalırsa.
Bu metinde yazar, aşağıdaki metin türlerinden hangisine ait eserler verilmesini önermektedir?
Doğru Cevap: "C" Günlük
Soru Açıklaması
13.
Yunus Emre, tasavvuf edebiyatının en büyük şairlerinden biridir. O, insanlara engin bir sevgiyle
bağlıdır. Onun insan sevgisinin temelinde Allah sevgisi vardır. Şiirlerinde Allah aşkı ve
insan sevgisi konularını duygulu bir şekilde işlemiştir. O; duygu, düşünce ve inanışlarını
büyük bir sadelikle şiirleştirmiştir.
Bu metne göre aşağıdaki dörtlüklerden hangisi Yunus Emre’ye ait olamaz?
Doğru Cevap: "B" Bizim yaylanın başına Can dayanmaz ötüşüne Serin yaylalar başına Kuraydım otağı şimdi
Soru Açıklaması
14.
(I) Akdeniz Bölgesi genellikle yaz mevsiminin hâkimiyet alanı gibi düşünülse de Davraz bu inanışı tersine çeviriyor bence. (II) Isparta Davraz Kayak Merkezi her yıl birçok kayak meraklısına hizmet veriyor. (III) Eğirdir Gölü’ne yakınlığı ile kış sporları dışında doğa yürüyüşlerine de imkân tanıyan Davraz Kayak Tesisinde 12 adet pist bulunuyor. (IV) Tehlikesiz rotaları sayesinde amatörler için ideal çalışma ortamı sağlayan Davraz, ziyaretçilerini bekliyor.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" I. cümle öznel bir yargıdır.
Soru Açıklaması
15.
(I) Yenilenebilen ve ses yalıtımı sağlayan saman balyası en ucuz doğal malzemelerden biridir.
(II) Ayrıca saman balyasından yapılan ev, ısı kaybını önlemesi nedeniyle enerji verimliliği sağlıyor. (III) Malzemenin kolay temin edilmesi ve evin kolaylıkla inşa edilmesi de tercih nedenlerinden biri. (IV) Saman balyası evlerle Türkiye yeni yeni tanışıyor. (V) Bu tanışma Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin, yirmi gönüllüyle 100 m2 bir ev inşa etmesiyle gerçekleşti. (VI) Amaçları Kuzey Amerika,
İngiltere ve İskandinav ülkelerinde kullanılan bu evleri Türkiye’de de yaygınlaştırmak.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
Doğru Cevap: "B" IV.
Soru Açıklaması
16.
I. Dünyanın en ünlü balinası kara sularımızda görüldü. (Edilgen)
II. Uzun yıllar sonra memleketine dönmüştü.(Etken)
III. Geçmişi, tatlı bir çocukluk masalı gibi anımsarız.(Edilgen)
IV. Bu şehirde gece gündüz düdük sesi duyuluyor. (Edilgen)
Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
17.
(I) Köyde dedemin keçileri, tavukları ve birkaç ineği bulunuyordu. (II) Burada minicik oğlaklara
elimle kepek yedirmek çok hoşuma giderdi. (III) Ninemle küçük evin arkasındaki bahçeye
giderdik sık sık. (IV) Ninem fideleri çapalardı, ben ağaçların altında oynardım.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" IV. cümle ortak ögeli bir cümledir.
Soru Açıklaması
18.
Azim ve kararlılıkla yapılan çalışmalar insanı her zaman mutluluğa ulaştırır.
Bu cümlede vurgulanan öge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Yer tamlayıcısı
Soru Açıklaması
19.
Gölün kuzeyinde(I.) o kadar su birikmiş ki( II.)  bir hafta geçmesine rağmen ay çiçekleri(III.) hâlâ sular altında. Bir ağaç, suyun üstünde doğal köprü rolünü üstlenmiş durumda ama geçmek
çok da(IV.) kolay değil.
Bu metindeki altı çizili sözlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?
Doğru Cevap: "C" III.
Soru Açıklaması
20.
“Sizce mutluluk nedir ( )” diye soran birine on beş yıl önce şöyle demiştim ( ) Mutluluk insanın
içini ısıtan ( ) aydınlatan bir şeydir ( )
Bu metinde yay ayraçla gösterilen yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?
Doğru Cevap: "B" (?) (:) (,) (.)
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.