logo

1.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
2.
1

Öğrenci bu düzenekleri kullanarak bu bitki türünün gelişiminde,
I. Işık
II. Sıcaklık
III. Su
faktörlerinden hangilerinin etkilerini araştırabilir?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
3.
1

Buna göre, “Enerji ihtiyacını sadece üreticiden karşılamaktadır.” ifadesi kaç numaralı karta yazılmalıdır?
Doğru Cevap: "B" II.
Soru Açıklaması
4.
Mehmet, ışığı sürekli yanan akvaryumunda balık beslemektedir. Bir gün, dışarıdaki havayı akvaryumdaki suya püskürten hava motoru bozulur.

1

Buna göre yaşadıkları ortamda sürekli oksijene ihtiyacı olan bu balıkların yaşamına devam edebilmesi için, Mehmet aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Akvaryuma su bitkileri ve alg koymalıdır.
Soru Açıklaması
5.
1

Bu deneyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Düzenek canlının solunum sırasında ortama karbondioksit verdiğini gözlemlemek için hazırlanmıştır.
Soru Açıklaması
6.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz.)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
7.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
8.
Kap içerisindeki suya davul yaklaştırılarak şekilde gösterildiği gibi tokmakla vuruluyor. Ortaya çıkan sesin etkisiyle suyun titreştiği gözleniyor.

1
Doğru Cevap: "B" Yalnız II.
Soru Açıklaması
9.
2

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
10.
1
Doğru Cevap: "B" I ve III.
Soru Açıklaması
logo

11.
Tabloda X, Y, Z ve T elementlerinin son katmanlarındaki elektron sayıları ve bileşiklerinde yaptıkları bağ türleri verilmiştir.

1

Buna göre hangi iki element arasında bileşik oluşmaz?
Doğru Cevap: "D" X ile Y
Soru Açıklaması
12.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
13.
1

İçlerinde eşit miktarda ve aynı sıcaklıkta saf su bulunan özdeş kaplara şekillerdeki gazlar gönderilerek farklı çözeltiler oluşturuluyor.

Aynı sıcaklıkta oluşan bu çözeltilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" I. çözeltinin pH değeri diğerlerinden daha büyüktür.
Soru Açıklaması
14.
Bilgi: Aynı ortamdaki başlangıç sıcaklıkları aynı olan saf bir maddenin farklı miktarlarını ısıtarak
son sıcaklıklarını da eşitlemek için kütlesi büyük olana daha fazla ısı verilmesi gerekir. Zeynep bu durumu gözlemlemek için özdeş kap ve termometreler kullanarak şekildeki gibi dört farklı düzenek hazırlıyor.

1

Zeynep bu bilgiyi doğrulamak için aşağıdaki deneylerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" I ve IV. düzenekleri birer adet özdeş ısıtıcıyla 80°C’a kadar ısıtıp geçen süreleri karşılaştırmalıdır.
Soru Açıklaması
15.
Bir öğrenci yaptığı deneyde sıcaklığı 0°C olan buz parçasını şekildeki gibi 50°C’daki suyun içerisine bırakıyor. Birer dakika arayla suyun sıcaklığını ölçüyor ve gözlemlerini kaydediyor.

1

10. dakika sonunda öğrencinin aşağıdaki durumlardan hangisini gözlemleme ihtimali yoktur?
Doğru Cevap: "D" Buzun tamamen erimesi, termometrenin 50°C’u göstermesi
Soru Açıklaması
16.
Başlangıç sıcaklıkları ve miktarları aynı olan saf K, L, M sıvıları özdeş kaplara konularak özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Aynı ortamdaki bu sıvıların sıcaklık değişimleri grafikteki gibidir.

1

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" M’nin öz ısısı K’den azdır.
Soru Açıklaması
17.
1

Aynı ortamda bulunan özdeş kaplardaki bu sıvıların eşit miktarları kaynamaya başladıkları andan itibaren tamamen buharlaşıncaya kadar ısıtılıyor. Bu işlem tamamlanıncaya kadar sıvıların alacakları
ısı miktarları ile ilgili grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
18.
Aynı ortamda aşağıdaki özdeş kaplarda bulunan saf sulardan bazılarına, belirtilen miktarlarda
yemek tuzu ekleniyor. Eklenen tuzların tamamen çözünmesi sağlanıyor. Buna göre hangi kaptaki maddenin donma sıcaklığı diğerlerinden daha yüksektir?

1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
19.
1

Bir maddenin hâl değişimi şekillerde gösterilmiştir. Bu madde ile ilgili aşağıda verilen;
I. Madde katı hâlden sıvı hâle geçerken ısı almıştır.
II. Isı alan maddenin tanecikler arası bağları zayıflamıştır.
III. Isı veren maddenin tanecikleri arası çekim kuvveti azalmıştır. bilgilerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II.
Soru Açıklaması
20.
Saf K maddesinin 10°C’ta erimeye başladığı bilinmektedir. Madde katı hâlde ve ilk sıcaklığı 10°C iken ısıtılmaya başlandıktan 4 dakika sonra maddenin sıcaklığı 15°C’a ulaşıyor. K maddesinin ısıtılmaya başlandığı andan itibaren geçen 4 dakika için çizilecek sıcaklık - zaman grafiği aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)

 
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.