ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME FARKINDALIK EĞİTİM

Milli Eğitim Bakanlığı, yayımladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesiyle Türk eğitim sisteminin geleceğini hangi temeller üzerine inşa edeceğini açıklamaktadır. Eğitim ve öğretimin bütünsel olarak ele alındığı bu belgede, ölçme ve değerlendirme alanı için ayrı bir bölüm açılarak ve yapılması düşünülen değişim ve dönüşümler 4 başlık altında ele alınmıştır: 1. Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek:  a. Sınav sistemlerinin değişimi  b. Başarı ölçütlerinin değişimi ve çeşitlendirilmesi  c. Süreç ve sonuç odaklı ölçme ve değerlendirme  d. Öğrenci başarı izleme araştırması  e. Öğrenci başarı izleme araştırması sonuçları üzerinden okullar arasındaki farklılıkların azaltılması çalışması  f. E-portfolyo sistemi  g. Dijital ölçme değerlendirme hakkında velilerin bilgilendirilmesine önem verilmektedir. Bu kapsamda öğretmenlerimize destek olmak amacıyla Ölçme ve Değerlendirme Farkındalık Eğitimleri düzenlenmektedir.


Faaliyetler