logo

1.
“ B iz herşeyi bir ölçüye göre yarattık.” (Kamer suresi, 49. ayet) Bu ayette “ölçü” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Kader
Soru Açıklaması
2.
“Taassup” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Her görüşe açık olmaktır.
Soru Açıklaması
3.
Öğretmen, öğrencilerinden zararlı alışkanlıkları önlemeyle ilgili afişler hazırlamalarını istemiştir.
Aşağıdaki afişlerden hangisi bu amaçla kullanılabilir?
Doğru Cevap: "B" Bağımlı olma özgür ol.
Soru Açıklaması
"Ekran
4.
4. Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini umre ibadetinden ayıran özelliklerden biridir?
Doğru Cevap: "C" C) Yılın belli günlerinde yapılması
Soru Açıklaması
5.
5. “Güçlü kimse güreşte rakibini yenen değil; öfkelendiği zaman kendisine hâkim olabilen kimsedir.” (Hadis-i Şerif) Bu hadisi ilke edinen bir kişide aşağıdakilerden hangisinin gelişmesi beklenir?
Doğru Cevap: "D" D) İradeli olması
Soru Açıklaması
6.
6. Hz. Muhammed her fırsatta Müslümanları öğrenmeye teşvik etmiş, bu amaçla Medine’de okuma -yazma seferberliği başlatmıştır. O’nun Müslümanları öğrenmeye yönlendiren pek çok hadisi bulunmaktadır. Aşağıdaki hadislerden hangisi Hz. Muhammed’in bu tutumuna örnek oluşturmaz?
Doğru Cevap: "D" D) “İnsanların değerini bilemediği iki şey vardır: Boş vakit ve sağlık.”
Soru Açıklaması
7.
7-Proje ödevi kapsamında afiş hazırlayan bir öğrenci ,bu olaya hangi başlığı  yazmalıdır?


Peygamberimiz bir seferinde savaşta ele geçen malları Sahabeleri arasında paylaştırmaktadır. Müthiş bir izdiham vardır. Sahabelerden birisi Peygamberimizin sırtına çıkarcasına üzerine abanır. Peygamberimiz, elinde bulunan ince hurma çubuğuyla o kişiye işaret ederek bir tarafa çekilmesini ister. Çubuğun uç kısmı adamın yüzüne gelerek birazcık çizer. Bunun farkında olan Peygamberimiz elindeki sopayı o kişiye verir ve, "İşte yüzüm, gel, sen de benden hakkını al" der.  Fakat Resulullah’ı canından fazla seven Sahabe, "Ya Resulallah, ben hakkımı helâl ediyorum, sizi bağışlıyorum" der ve vazgeçer.
Doğru Cevap: "C" C) Hz. Muhammed (sav) merhametliydi.
Soru Açıklaması
8.
Ekran Alıntısı- 4
Doğru Cevap: "A" Gamze - Berk
Soru Açıklaması
9.
“Hastalık gelmeden önce sağlığın, ihtiyarlık gelmeden önce gençliğin ve ölüm gelmeden önce hayatın değerini bilin!” (Hadis-i Şerif) Peygamberimizin bu hadisinden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yaşamımızın kıymetini bilmeliyiz.
Soru Açıklaması
10.
“ Kim zerre kadar hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür.” (Zilzâl suresi, 7 ve 8. ayetler) Bu ayetlerde insanla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Sorumlu bir varlık olduğu
Soru Açıklaması
logo

11.
11. Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın akla ve düşünmeye verdiği öneme kanıt oluşturmaz?
Doğru Cevap: "B" Aklı kullanmayı engelleyen zararlı maddeleri yasaklaması
Soru Açıklaması
12.
Ekran Alıntısı 555

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
13.
“Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyin peşine düşme...” (İsra suresi, 36. ayet) Bu ayetin vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Doğru bilgiye önem vermek
Soru Açıklaması
14.
Kurban ibadeti hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnsanlar arasındaki makam ve mevki farkını ortadan kaldırır.
Soru Açıklaması
15.
Dinimizin kesin olarak yasakladığı davranışlardan birisi de kumardır. Çünkü, kumar kişiye haksız kazanç sağlar. Bu, başkalarının mallarını meşru olmayan yollarla almak ve yemek anlamına gelir. Aşağıdaki hadis ve ayetlerden hangisi bu durumu ifade eder?
Doğru Cevap: "A" “En değerli kazanç, kişinin kendi emeğiyle kazandığıdır.” (Hadis-i Şerif)
Soru Açıklaması
16.
Peygamberimiz, “Sağ elin verdiğini sol el görmemeli!” diyerek aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?
Doğru Cevap: "B" Gösterişten uzak durmayı
Soru Açıklaması
17.
Hz. Muhammed, hiçbir zaman emanete ihanet etmemiş, en zor zamanlarda bile emanetleri koruyarak sahiplerine geri vermiştir. Örneğin, Mekke’den Medine’ye hicret ederken, yaşamı tehlikede olduğu hâlde, emanetleri sahiplerine vermesi için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir. Bu metnin başlığı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Hz. Muhammed’in güvenilirliği
Soru Açıklaması
18.
Dinin hükümleriyle aklın hükümleri birbirini destekler. Kur'an' ın getirdiği ilkeler akla uygundur. Çünkü aklı yaratan da, vahyi gönderen de Allah 'tır. Yukarıda verilenler bilgi edinme yollarından hangilerinin arasındaki ilişkiyi vurgulamaktadır?
Doğru Cevap: "C" Akıl-vahiy ilişkisi
Soru Açıklaması
19.
“ (Ey Peygamber!) Allah’ın rahmeti sayesinde onlara yumuşak davrandın; eğer kaba ve katı yürekli olsaydın, insanlar senin etrafından dağılıp giderlerdi...” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet). Bu ayette, Hz. Muhammed’in aşağıdaki hangi özelliğinden bahsedilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Merhametinden
Soru Açıklaması
20.
“ . ..Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?” (Zümer suresi, 9. ayet) Bu ayetin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bilginin değeri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti