logo

1.
Ekran Alıntısıfen1

(Cevabı aşağıdaki seçeneklerden seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
2.
Ekran Alıntısıfen2

 

 

 

 

 

 

Aşağıda verilen ifadelerdeki boşluklar, tabloda numaralandırılmış bazı terimlerle doldurulacaktır.
• Tabloda verilenlerden oluşturulacak besin zincirlerinin ilk halkasında ............ yer alır.
• ............ üreticilerin ............ sonucu ürettikleri besin ile beslenir.
Verilen bu bilgilerin doğru olması için tablodan, boşluklara sırasıyla yazılması gereken terimler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 5, 3, 4
Soru Açıklaması
3.
Ahmet, şekilde verilen yaşama ortamındaki canlıları gelişi güzel numaralandırıyor. Daha sonra, arkadaşlarından bu canlılarla besin zinciri şeması oluşturmalarını istiyor.

Ekran Alıntısıfen3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buna göre, arkadaşlarının yaptığı aşağıdaki şemalardan hangisi bir besin zinciri oluşturur?

Ekran Alıntısıfen3-1

 

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
4.
Bitkiler, fotosentezi gerçekleştirmek için bazı maddeleri kullanır. Aşağıdaki düzeneklerden hangisi, fotosentezde suyun gerekliliğini, kontrollü deneyle gözlemlemek için uygundur? (Düzeneklerdeki cam fanuslar, saksı bitkileri ve çimlenmekte olan fasulyeler özdeştir. Deney süresince fanuslardaki oksijen miktarı ölçülüyor.)

Ekran Alıntısıfen4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cevabı aşağıdaki seçeneklerden seçiniz)
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
5.
Öğrenciler, sınıftaki bir deneyde yaptıkları uygulamaları aşağıdaki gibi yazmışlardır.

Ekran Alıntısıfen5

 

 

 

 

 

Buna göre, bu deney aşağıdakilerden hangisini gözlemlemek için yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Oksijenli solunum sonucu açığa çıkan gazın tespiti
Soru Açıklaması
6.
 

Ekran Alıntısıfen6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cevabı aşağıdaki seçeneklerden seçiniz)
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
7.
Ekran Alıntısıfen7Yukarıda şekildeki birleşik makinede aşağıdaki hangi basit makine yoktur?
Doğru Cevap: "C" Hareketli Makara
Soru Açıklaması
8.
Ekran Alıntısıfen8

Eşit bölmelere ayrılmış tahteravallilerde Ali, Veli ve Ayşe’nin kütleleri ile ilgili söylenenlerden hangisi yanlıştır?

 
Doğru Cevap: "D" Ali’nin kütlesi Veli’ninkinden azdır
Soru Açıklaması
9.
Öğretmen sınıfta ses enerjisi ile ilgili aşağıdaki örnekleri verdi.
I- Jet uçaklarının geçişi sırasında çıkardıkları sesin pencere camlarını titreştirmesi
II- Bazı sanatçıların çıkardıkları ses ile bardağı kırması
III- Ellerimizi birbirine vurduğumuzda ses çıkması
Buna göre, öğretmenin verdiği örneklerin hangilerinde ses enerjisi, başka bir enerjiye dönüşmüştür?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
10.
 

 

Bir bölümü görülen periyodik tabloda, bazı elementlerin sembolleri verilmiştir.

Ekran Alıntısıfen10

 

 

 

 

 

Bu elementlerle ilgili olarak;
I- Proton sayısı en küçük olan O, en büyük olan Cl’dir.
II- F ve Cl atomlarının son katmanındaki elektron sayıları aynıdır.
III- O ve F atomlarının elektron dizilimleri aynıdır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
logo

11.
Na, S ve Ne atomlarının katman-elektron dizilimi şekilde verilmiştir.

Ekran Alıntısıfen11

Oktet kuralına göre, bu atomlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 

 
Doğru Cevap: "C" Na elektron vermeye, S ise almaya yatkındır.
Soru Açıklaması
12.
Bir öğrenci, iki farklı maddenin renksiz sulu çözeltilerini karıştırıyor ve gözlemlerini şekildeki gibi not ediyor.

Ekran Alıntısıfen12

Gözlemlerine göre öğrenci, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşamaz?

 

 

 
Doğru Cevap: "D" I ve II. çözeltiler özelliklerini korudu.
Soru Açıklaması
13.
Ekran Alıntısıfen13

Kare şeklindeki odanın ortasına çalar saat yerleştirilmiştir.

Buna göre çalar saatin seti verilen noktalardan hangisine ilk önce ulaşır?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
14.
İçinde farklı sıvıların bulunduğu kaplar, iç içe konularak şekildeki düzenek oluşturuluyor.

Ekran AlıntısıFEN14

Bir süre sonra kaplar arasında ısı akışı olduğu bilindiğine göre, bu akışın sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sıvıların sıcaklıklarının farklı olması
Soru Açıklaması
15.
Demir ve kurşun levhalar, özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Isıtma sonunda, bu maddelerin son sıcaklığı ölçüldüğünde şekildeki gibi farklı olduğu görülüyor.

Ekran Alıntısıfen15

Bu sonuç, maddelerin hangi özelliğinin farklı olmasından kaynaklanır?
Doğru Cevap: "B" Öz ısılarının
Soru Açıklaması
16.
Saf bir maddeye uygulanan işlem sonucunda, madde değişime uğruyor ve bu değişim şekildeki gibi tanecik modeli ile gösteriliyor.

Ekran Alıntısıfen16

Buna göre, maddeye uygulanan işlem aşağıdakilerden hangisidir?
A)  B)
Doğru Cevap: "A" Soğutma
Soru Açıklaması
17.
Şekilde, erime sıcaklığında bulunan buz parçaları verilmiştir.

Ekran Alıntısıfen17

Bu buz parçaları özdeş ısıtıcılarla ısıtılıyor. Her bir buz parçasının erimesi tamamlanınca, ısıtma işlemi sonlandırılıyor. Buna göre, buz parçaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Erime süresince, III. buz parçasına verilen ısı miktarı daha fazladır.
Soru Açıklaması
18.
Ağzı açık bir kapta, kaynama sıcaklığında bulunan belirli miktardaki saf bir sıvı ısıtılıyor. Bu sıvı buharlaşırken aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez?
Doğru Cevap: "D" Buharlaşma
Soru Açıklaması
19.
Hasta olan Ayşe’nin ateşi yükselince annesi, ateşinin düşmesine yardımcı olmak için alnına ıslak bez koydu. Bu uygulamayı Ayşe’nin ateşi düşünceye kadar tekrarladı. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi annenin yaptığı uygulamanın sonucu ile benzerlik gösterir?
Doğru Cevap: "B" Kolonya dökülen elin serinlemesi
Soru Açıklaması
20.
Soğuk ortama konulan saf bir maddenin sıcaklığının zamanla değişimini gösteren grafik verilmiştir.

Ekran Alıntısıfen20

Grafiğe göre, bu madde ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" L - M aralığında madde hâl değiştirir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti