logo

1.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
2.
1

Verilen şekle göre, hangi nokta C köşesi olarak seçilirse ABC üçgeninin AB kenarına ait kenarortayı D noktasından geçer?
Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması
3.
1

2

(Cevabı aşağıdaki şıklardan işaretleyiniz)

 
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
4.
1

Şekilde izometrik kağıtta verilen açınım, üçgen dik prizma oluşturacak şekilde kapatıldığında, A ve B noktaları hangi noktalar ile eşleşir?
Doğru Cevap: "B" L ve T
Soru Açıklaması
5.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan işaretleyiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
6.
1

Şekildeki ABCD yamuğu orijin etrafında 180º döndürülerek ABCD yamuğu elde ediliyor. Buna göre K, L, M, N noktalarından hangisi ABCD yamuğunun dış bölgesinde kalır?
Doğru Cevap: "D" N
Soru Açıklaması
7.
1
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
8.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan işaretleyiniz)
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
1
9.
Alanı 108 cm2 olan karesel bölgenin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
10.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo

11.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
12.
1
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
13.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
14.
Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 9 cm olan kaç farklı üçgen vardır?
Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması
15.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)

 
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
16.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
17.
1

(Cevabı aşağıdaki şıklardan seçiniz)

 
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
18.
1
Doğru Cevap: "C" 18
Soru Açıklaması
19.
1

Birbirine özdeş olan peynir paketleri ve birbirine özdeş olan süt paketlerinin 60 cm uzunluğundaki raflara dizilişi şekilde gösterilmiştir. Birinci rafta 15 cm, ikinci rafta 10 cm boşluk kaldığına göre, üçüncü raftaki boşluk kaç santimetredir?
Doğru Cevap: "D" 39
Soru Açıklaması
20.
Koordinat sisteminde denklemleri, y = 4 ve y = x olan doğrular ile y ekseninin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Ünite Özeti