logo

1.
“Bir fikre veya inanışa körü körüne, aşırı derecede bağlanıp başka bir fikri ve düşünceyi kabul etmemektir.” Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" Taassup
Soru Açıklaması
2.
“ Müslüman, elinden ve dilinden insanların güvende olduğu kimsedir.” (Hadis-i Şerif)
Aşağıdakilerden hangisi bu hadis kapsamında değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "A" Yardımlaşma bilincinin kazandırılması
Soru Açıklaması
3.
Öğretmenin öğrencilere yönelttiği “Kaza nedir?” sorusunun doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Allah tarafından önceden planlanan olayların zamanı gelince gerçekleşmesidir.
Soru Açıklaması
4.
Peygamberimiz arkadaşlarından birinin abdest alırken (aşırı su kullandığını) gördü ve ona: “Bu israf nedir?” dedi.  Arkadaşı: “ Abdestte de israf olur mu?” deyince, Peygamberimiz: “Akarsuyun kenarında
olsan bile israf olur.” dedi. Bu hadisi dikkate alan bir kişide aşağıdaki davranışlardan hangisinin öncelikli olarak gelişmesi beklenir?
Doğru Cevap: "B" Doğal kaynakları bilinçli kullanma
Soru Açıklaması
5.
“Onlar bir kötülük yaptıkları zaman, ‘Babalarımızı bu yolda bulduk. Allah da bize bunu emretti’ dediler. De ki : Allah kötülüğü emretmez. Allah’a karşı bilmediğiniz şeyleri mi söylüyorsunuz?” (A’râf suresi, 28. ayet) Bu ayette eleştirilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sorgulamadan kabul etme
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi dışında gerçekleşen ve sorumlu tutulmadığı hususlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Irkı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi kumar oynamanın toplumsal zararına en iyi örnektir?
Doğru Cevap: "C" Aile kurumuna zarar vermesi
Soru Açıklaması
8.
“ Birisinin hakkını alan kimse, ölmeden önce onunla helalleşsin. Paranın, malın geçmeyeceği kıyamet gününe, üzerinde kul hakkı bulunarak gitmesin...” (Hadis-i Şerif)
Bu hadisi ilke edinen bir kişiden aşağıdaki davranışlardan hangisini yapması beklenmez?
Doğru Cevap: "B" Maddi değerlere öncelik vermesi
Soru Açıklaması
9.
• Hz. Ali, Peygamberimizin kızı Fatıma ile evlenmek istediğinde, Peygamberimiz kızının görüşünü almıştır.

• Peygamberimiz Hendek savaşında Selmân-ı Fârisî adlı sahabinin hendek kazma fikrini benimsemiştir.

• Peygamberimiz Bedir Savaşı’nda Hubâb adlı sahabinin önerisiyle ordunun yerini değiştirmiştir.

Yukarıdaki örnekler Peygamberimizin hangi kişilik özelliğine işaret etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Danışarak iş yapmasına
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki önerilerden hangisi kötü alışkanlıklardan korunmak için doğru bir yöntem değildir?
Doğru Cevap: "B" Sosyal ortamlardan uzak durmalıyız.
Soru Açıklaması
logo

11.
1

Yukarıdaki şemaya aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?
Doğru Cevap: "D" Rüya
Soru Açıklaması
12.
2

Kâmil’in tanımını yaptığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tavaf
Soru Açıklaması
13.
• Peygamberimiz bir kişiyle konuşurken o kişi yüzünü çevirmedikçe yüzünü çevirmezdi.

• Peygamberimiz biri ile tokalaştığında karşısındaki elini bırakmadıkça elini çekmezdi.

• Peygamberimiz sahabilerle otururken ayaklarını asla uzatmazdı.

Hz. Peygamber’in bu davranışları aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ifade edilebilir?

 
Doğru Cevap: "D" İnsanlara değer vermesiyle
Soru Açıklaması
14.
Hz. Muhammed Bedir Savaşı’nda alınan bazı esirleri on Müslümana okuma-yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakmıştır. Aşağıdaki özelliklerden hangisi Peygamberimizin bu tutumunu en iyi ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Bilgiye değer vermesi
Soru Açıklaması
15.
Evrendeki fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarla ilgili Kur’an ayetleri incelendiğinde, yaratılıştaki ölçü ve düzenin mükemmelliğinin vurgulandığı görülmektedir. Bu gibi ayetler aşağıdaki kavramlardan hangisinin kapsamında değerlendirilebilir?
Doğru Cevap: "A" Kader
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Kur’an-ı Kerim’in düşünmeye verdiği önem konusunda örnek olarak gösterilemez?
Doğru Cevap: "D" “Asr’a yemin olsun ki, insan gerçekten zarardadır. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar ve birbirine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bundan hariçtir.” (Asr suresi, 1-3. ayetler)
Soru Açıklaması
17.
I- Körle yatan şaşı kalkar.
II- Dost kara günde belli olur.
III- Üzüm üzüme baka baka kararır.
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri kötü alışkanlıklara başlamada arkadaş etkisini ifade etmez?
Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması
18.
“ Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimselerin Allah katında ödülleri vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Bakara suresi, 262. ayet)
Bu ayette vurgulanan husus aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İnsan onurunun korunması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda zekatı verilecek mallar ve bunların oranları verilmiştir. Bunlardan yanlış olan eşleştirme hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sığır ve manda         1/40
Soru Açıklaması
20.
Adalet: Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme Sabır: Başa gelen üzücü durumlar karşısında ses çıkarmadan, isyan etmeden onların geçmesini bekleme, tahammül gösterme erdemi,
Cesaret: Yüreklilik, yiğitlik ve atılganlık demektir. Hak ve doğruları savunmada ve korumada gösterilen kararlılıktır
Yukarıda verilen kavramlarla ilgili olmayan örnek olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberliğinden önce haksızlıkları önlemek ve haksızlıkları ortadan kaldırmak için Hılful Fudul (Erdemliler Topluluğu) da bulunmuştur.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.